fbpx

 

 mgr Katarzyna Stępniak – psychoterapeutka, specjalistka terapii uzależnień

 katarzyna stepniak
 

Ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Absolwentka pedagogiki ze specjalnością Resocjalizacja na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych – zarówno długoterminową, jak i ograniczoną w czasie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u doświadczonych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy, zarówno z osobami uzależnionymi, jak i członkami ich rodzin. Współpracuje z ośrodkami i poradniami terapii uzależnień na terenie województwa lubuskiego, gdzie prowadzi terapie indywidualne i grupowe. Staż kliniczny odbyła w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Międzyrzeczu (w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego) na oddziale psychiatrii ogólnej. Pracowała w Poradni i na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze.

Inspiruje się różnymi nurtami psychoterapii. Regularnie korzysta ze szkoleń, starając się rozwijać swoje kompetencje osobiste i zawodowe. Ukończyła pierwszy stopień szkolenia Terapii Opartej na Mentalizacji (Mentalization Based Treatment) współorganizowanego przez Anna Freud Centre w Londynie, Laboratorium Psychoedukacji i Pracownię Psychoterapii Humani.

 

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5