fbpx

 

 

mgr Ewa Okręglicka-Forysiak – psycholog, coach umiejętności wychowawczych

 ewa okreglicka psycheland wroclaw2
Jest absolwentką psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 30 lat łączy pracę w Instytucie Psychologii UWr z praktycznym wykonywaniem zawodu w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Specjalizuje się w psychologii edukacji i wychowania.

 Ukończyła kurs Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz. I - Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły i cz. II  - Rodzeństwo bez rywalizacji. Jest coachem umiejętności wychowawczych, ukończyła Szkołę Trenerów i Coachów Umiejętności Wychowawczych, organizowaną przez Laboratorium Psychoedukacji oraz Ascendo.

Zajmuje się rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Pracuje głównie z rodzicami, rozwijając ich umiejętności wychowawcze, wdrażając zasadę „kieruj dziećmi z miłością, by nauczyły się szanować siebie i umiały się zachować, kiedy ich potrzeby są sprzeczne z potrzebami innych”. Pomaga w rozwijaniu kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci, w tym radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz budowania satysfakcjonujących relacji z innymi. Diagnozuje przyczyny trudności dydaktycznych i udziela wskazówek do pracy z dzieckiem mającym kłopoty w nauce czytania, pisania, liczenia. Posiada certyfikat terapeutyczny uprawniający do prowadzenia terapii metodą Instrumental Enrichment, której celem jest rozwijanie umiejętności myślenia. Metoda adresowana jest do pracy z klientami od 6 do 101 r.ż., m.in. z trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym/obniżonym rozwojem intelektualnym, dysleksją dyskalkulią, ADD, ADHD. Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego oraz seniorów.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kontakt: 606 416 119

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5