fbpx

Psychoterapia jaką proponujemy w naszym ośrodku jest metodą leczenia (czy pomocy) przeznaczoną dla osób, które doświadczają trudności w bliskich relacjach z ważnymi osobami, a świat zewnętrzny przeżywają jako mało sprzyjający, zagrażający czy też wrogi.

Ich funkcjonowanie zakłócone jest przez liczne objawy przybierające postać zespołów zaburzeń lękowych, stanów depresyjnych, czy inaczej rozumianego dyskomfortu psychicznego.

Podjęcie terapii ma pozwolić osobie na uzyskanie wglądu (świadomości) w naturę swoich problemów i trudności, zrozumienie mechanizmów funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi oraz reorientację w zakresie funkcji doświadczanych dolegliwości i objawów.

Konsultacje

Konsultacja jest to wizyta diagnostyczna (najczęściej potrzebne jest od jednej do trzech) mająca na celu określenie rodzaju trudności doświadczanych przez klienta oraz dopasowanie najbardziej korzystnego dla niego sposobu leczenia, uwzględniając jego stan psychofizyczny, sytuację życiową oraz motywację.

Terapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna odbywa się w formie regularnych spotkań, które mają określoną częstotliwość (od jednej do dwóch sesji w tygodniu) oraz stały termin i prowadzone są przez tego samego terapeutę.

Psychoterapia ograniczona w czasie

Proponowana jest w odpowiedzi na zgłaszany przez klienta problem w życiu dotyczący konkretnej sytuacji, takiej jak utrata bliskiej osoby, nagła choroba czy pilna konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej. Taka forma psychoterapii ma z góry ustalony termin zakończenia. Składa się z kilku do kilkudziesięciu spotkań, odbywających się z częstotliwością raz w tygodniu. Ilość sesji ustalana jest na jednym z trzech pierwszych spotkań konsultacyjnych.

Psychoterapia długoterminowa

Praca w perspektywie długoterminowej ma na celu głębsze zrozumienie przyczyn swoich trudności, doświadczanych uczuć, myśli, zachowań. Naszym celem w pracy z pacjentem jest uczynienie świadomym tego co pozostaje dla osoby niezrozumiałe, niejasne, nieświadome i co zwykle ma związek z doświadczeniami z okresu dzieciństwa. Uzyskany dzięki terapii wgląd i doświadczone w trakcie jej trwania uczucia mają pomóc osobie na dokonywanie w życiu bardziej świadomych wyborów i budowanie satysfakcjonujących dla niej relacji.

Ta forma pracy nie ma z góry ustalonego czasu trwania, kończy się wówczas gdy obie strony uznają, że nastąpiły oczekiwane zmiany.

Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut.

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5