Terapia par jest prowadzona w nurcie psychodynamicznym.

Pozwala parom uzyskać pomoc w zrozumieniu konfliktu, z którym często zgłaszają się na terapię. Daje możliwość wyrażenia własnych uczuć, potrzeb oraz usłyszenia, zrozumienia uczuć i pragnień partnera. Terapia pary pomaga w ustaleniu granic między wzajemną bliskością a niezależnością, poczuciem odrębności przy jednoczesnym dbaniu o wzajemną więź. Podczas spotkań terapeutycznych partnerzy mogą pracować nad problemami występującymi w ich relacji, także w sferze seksualnej. Zdolność do zauważania wzajemnie destrukcyjnych postaw i sposobów zachowywania się, a także zasobów pary stanowi szansę na zmianę.

 

NOWOŚĆ! Od teraz u nas w Ośrodku! Zapraszamy do zapisów!  TERAPIA PAR EFT

Terapia skoncentrowana na emocjach (Emotionally Focused Teraphy) to ugruntowany naukowo nurt stosowany głównie w terapii par. Rezultaty badańnaukowych prowadzonych przez ponad dwadzieścia lat potwierdzająwysokąskutecznośćtej metody pracy. Badania dowodzą, że uzdrawiający wpływ tego rodzaju terapii jest długotrwały.

Pracując staramy się w bezpiecznej atmosferze odszukać i zrozumieć tę więź, która łączyła dwoje ludzi, decydujących się kiedyś ze sobą żyć. Terapia ma na celu zrozumienie trudności, schematów i ograniczeń w budowaniu satysfakcjonującego związku, a w szczególności emocji z tym związanych.  

Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają75 minut. Prowadzi je Rafał Pańko!

Zapraszamy do zapisów

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5