Terapia par jest prowadzona w nurcie psychodynamicznym.

Pozwala parom uzyskać pomoc w zrozumieniu konfliktu, z którym często zgłaszają się na terapię. Daje możliwość wyrażenia własnych uczuć, potrzeb oraz usłyszenia, zrozumienia uczuć i pragnień partnera. Terapia pary pomaga w ustaleniu granic między wzajemną bliskością a niezależnością, poczuciem odrębności przy jednoczesnym dbaniu o wzajemną więź. Podczas spotkań terapeutycznych partnerzy mogą pracować nad problemami występującymi w ich relacji, także w sferze seksualnej. Zdolność do zauważania wzajemnie destrukcyjnych postaw i sposobów zachowywania się, a także zasobów pary stanowi szansę na zmianę.

© 2018 Psycheland

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5