Czym jest psychoterapia grupowa?


Jest w jakimś sensie terapeutyczną odpowiedzią na trudności, z którymi borykają się ludzie, a które mają swoje źródło w relacjach z innymi. Grupa terapeutyczna jest niczym społeczny mikrokosmos, w którym każdy z uczestników stara się nieświadomie stworzyć swój świat, wraz z problemami jakich doświadcza w relacjach. W związku z tym, odpowiednio budowana i prowadzona grupa, stanowi bezpieczne środowisko terapeutyczne, w którym uczestnicy mają możliwość odnalezienia innych, niż dotychczas znane, sposobów budowania relacji. Dzięki temu mogą stać się bardziej świadomi siebie, swoich potrzeb oraz przeżywanych w relacjach z innymi problemów. W efekcie umożliwia to poprawę funkcjonowania w ich codziennym życiu. Uczestnictwo w terapii grupowej pozwala na poznawanie indywidualnych wzorców wchodzenia w relacje, nawykowych wzorców myślenia, odczuwania i zachowania, przez co daje możliwość wyboru przy większej własnej odpowiedzialności. Są to elementy niezbędne do wprowadzania zmian dających ulgę w cierpieniu i prowadzących do rozwoju osobistego. Celem psychoterapii grupowej jest więc taka zmiana odczuwania, myślenia i zachowania by możliwe stało się budowanie satysfakcjonujących związków, rozwój osobisty i w konsekwencji – znaczne podniesienie komfortu życia.


Komu i w czym może pomóc?


Wydaje się szczególnie korzystna dla osób doświadczających:


* trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji intymnych, przyjacielskich, towarzyskich

* niemożności pokochania innych lub/i takich dla, których problem stanowi przyjmowanie miłości, czułości, przyjaźni ze strony innych

* braku rozumienia innych ludzi i ich zachowań

* dyskomfortu w sytuacji ekspozycji społecznej, lub uczestnictwa w grupie ludzi

* lęku przed bliskością

* poczucia bezsensu i pustki w życiu

* poczucia samotności, wycofania, nieśmiałości

* postrzegania siebie jako nieatrakcyjnych, nudnych, nieważnych, bezwartościowych

* trudności w pracy

* mających często obniżony nastrój, mało energii i chęci do życia

* lęku przed wyrażaniem swojego zdania

* problemów w obszarze uczuć (rozpoznawanie, wyrażanie, przeżywanie)

* dolegliwego niepokoju i napięcia

* nadmiernej impulsywności

* nadmiernej kontroli, co utrudnia im przeżywanie radości, zabawę

Psychoterapia grupowa w Psycheland

       Nasza oferta terapii grupowej opiera się na podejściu zintegrowanym, łączącym nurty: psychodynamiczny z egzystencjalnym
i interpersonalnym. Każda sesja grupowa prowadzona jest przez 2 tych samych terapeutów, specjalizujących się w terapii grupowej.  Sesja trwa 2 godziny zegarowe i odbywa się raz w tygodniu Czas trwania grupy zaprogramowany jest na około 9-15 miesięcy, po których odbywa się przerwa, a następnie rozpoczyna się kolejna edycja. Nasze grupy terapeutyczne mają charakter zamknięty, co oznacza że skład osobowy, w którym terapia się zaczyna, nie ulega zmianie, a więc przez cały czas trwania grupy nie dochodzą nowi uczestnicy.

 Trwają konsultacje do grup:

1)

Grupa psychoterapeutyczna

Kiedy: czwartki w godzinach 18:00 do 20:00

Data rozpoczęcia: październik 2019

Konsultacje: trwają

Koszt uczestnictwa: informacje już niebawem

Prowadzący: Justyna Kłosowska - Belda, Marta Drażyńska 

Grupa będzie mięc charakter zamknięty, co oznacza, że skład osobowy, w którym terapia się rozpocznie nie ulegnie zmianie, w taki sposób, że przez 10 miesięcy nie dołączy żaden nowy uczestnik. 

2) 

Grupa psychoterapeutyczna z elementami ISTDP

Kiedy: środy w godzinach 13:00 do 15:10

Data rozpoczęcia: 25.09.2019 

Konsultacje: trwają

Koszt uczestnictwa: informacje już niebawem

Prowadzący: Rafał Pańko, Monika Kuleszczyk

Grupa będzie mięc charakter zamknięty, co oznacza, że skład osobowy, w którym terapia się rozpocznie nie ulegnie zmianie, w taki sposób, że przez 10 miesięcy nie dołączy żaden nowy uczestnik. 

Pod względem teoretycznym ISTDP opiera się na założeniach psychoanalitycznych i teorii więzi oraz współczesnych dokonaniach w dziedzinie neurobiologii. Terapeuta pracujący w tym nurcie zajmuje aktywną pozycję, aby pomóc pacjentowi w skupieniu się na doświadczanym przez niego konflikcie wewnętrznym i skłonić go do zainwestowania swoich sił w zdrowe pragnienia. W trakcie grupowej terapii z elementami ISTDP pokazujemy pacjentom, jak wiele objawów somatycznych – takich jak ból brzucha i głowy czy zespół jelita nadwrażliwego – bierze się z doświadczanego przez nich lęku.

Polecamy osobom, które doświadczają trudności w zakresie:

  • wyrażania złości
  • rozpoznawaniu swoich potrzeb, uczuć
  • odrzucania, nienawiść do siebie
  • regulacji lęku 
  • lęku przed bliskością, przyjmowania pozytywnych uczuć
  • budowania miłości do siebie, żalu za stracony czas, gdy się siebie porzucało

Aktualne grupy wyjazdowe:

Terminy grup wyjazdowych w okolicach Wrocławia w 2019 roku:

Grupy Otwarcia:

- 1 - 6.03.2019 Dobków

- 5 - 10. 04. 2019 Dobków

- 2 -7. 08.2019 Dobków

- 11 - 16. 10. 2019 Dobków

Grupa Terapeutyczna pracy z ciałem Michaela Randolpha:

- 05 – 10.04.2019 Dobków

- 2 - 7. 08. 2019 Dobków 

 

Aktualności

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5