Czym jest psychoterapia grupowa?


Jest w jakimś sensie terapeutyczną odpowiedzią na trudności, z którymi borykają się ludzie, a które mają swoje źródło w relacjach z innymi. Grupa terapeutyczna jest niczym społeczny mikrokosmos, w którym każdy z uczestników stara się nieświadomie stworzyć swój świat, wraz z problemami jakich doświadcza w relacjach. W związku z tym, odpowiednio budowana i prowadzona grupa, stanowi bezpieczne środowisko terapeutyczne, w którym uczestnicy mają możliwość odnalezienia innych, niż dotychczas znane, sposobów budowania relacji. Dzięki temu mogą stać się bardziej świadomi siebie, swoich potrzeb oraz przeżywanych w relacjach z innymi problemów. W efekcie umożliwia to poprawę funkcjonowania w ich codziennym życiu. Uczestnictwo w terapii grupowej pozwala na poznawanie indywidualnych wzorców wchodzenia w relacje, nawykowych wzorców myślenia, odczuwania i zachowania, przez co daje możliwość wyboru przy większej własnej odpowiedzialności. Są to elementy niezbędne do wprowadzania zmian dających ulgę w cierpieniu i prowadzących do rozwoju osobistego. Celem psychoterapii grupowej jest więc taka zmiana odczuwania, myślenia i zachowania by możliwe stało się budowanie satysfakcjonujących związków, rozwój osobisty i w konsekwencji – znaczne podniesienie komfortu życia.


Komu i w czym może pomóc?


Wydaje się szczególnie korzystna dla osób doświadczających:


* trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji intymnych, przyjacielskich, towarzyskich

* niemożności pokochania innych lub/i takich dla, których problem stanowi przyjmowanie miłości, czułości, przyjaźni ze strony innych

* braku rozumienia innych ludzi i ich zachowań

* dyskomfortu w sytuacji ekspozycji społecznej, lub uczestnictwa w grupie ludzi

* lęku przed bliskością

* poczucia bezsensu i pustki w życiu

* poczucia samotności, wycofania, nieśmiałości

* postrzegania siebie jako nieatrakcyjnych, nudnych, nieważnych, bezwartościowych

* trudności w pracy

* mających często obniżony nastrój, mało energii i chęci do życia

* lęku przed wyrażaniem swojego zdania

* problemów w obszarze uczuć (rozpoznawanie, wyrażanie, przeżywanie)

* dolegliwego niepokoju i napięcia

* nadmiernej impulsywności

* nadmiernej kontroli, co utrudnia im przeżywanie radości, zabawę

Psychoterapia grupowa w Psycheland.

Nasza oferta terapii grupowej opiera się na podejściu zintegrowanym, łączącym nurty: psychodynamiczny z egzystencjalnym i interpersonalnym. Każda sesja grupowa prowadzona jest przez 2 tych samych terapeutów, specjalizujących się w terapii grupowej.  Sesja trwa 2 godziny zegarowe i odbywa się raz w tygodniu Czas trwania grupy zaprogramowany jest na około 9-15 miesięcy, po których odbywa się przerwa, a następnie rozpoczyna się kolejna edycja. Nasze grupy terapeutyczne mają charakter zamknięty, co oznacza że skład osobowy, w którym terapia się zaczyna, nie ulega zmianie, a więc przez cały czas trwania grupy nie dochodzą nowi uczestnicy.

 

  1. Obecnie trwająca grupa (konsultacje zakończone):

Czas: 4 października 2018  do 11 lipca 2019 roku.

Prowadzący: Justyna Kłosowska-Belda, Marta Drażyńska

Spotkania będą odbywają się w czwartki od godziny 18.00 do 20.00. Grupa prowadzona jest przez dwóch tych samych terapeutów, specjalizujących się w terapii grupowej, Justynę Kłosowską – Beldę i Martę Drażyńską.

  1. NOWOŚĆ! Grupa Psychoterapeutyczna z elementami ISTDP Czas: 28 listopada 2018 (lub 5 grudnia 2018r) do 10 lipca 2019 roku (konsultacje zakończone).

Prowadzący: Justyna Kłosowska-Belda, Rafał Pańko

Grupa będzie mieć charakter zamknięty, co oznacza że skład osobowy w którym terapia się rozpocznie nie ulegnie zmianie, w taki sposób, że przez 9 miesięcy nie dołączy żaden nowy uczestnik.

Planowany czas rozpoczęcia spotkań 28.11.2018/5.12.2018 r., a zakończenia 10.07.2019r.

Spotkania będą się odbywać w środy od godziny 13.10 do 15.10. Grupa prowadzona będzie przez dwóch tych samych terapeutów, specjalizujących się w terapii grupowej, Justynę Kłosowską – Beldę i Rafała Pańko.

Koszt uczestnictwa w terapii płatny jest w 9 co miesięcznych ratach w wysokości 330 złotych (płatne do 5 dnia kolejnego miesiąca).

Aktualne grupy wyjazdowe:

Terminy grup wyjazdowych w okolicach Wrocławia w 2018 roku:

Grupy Otwarcia:

- 1 - 6.03.2019 Dobków

- 5 - 10. 04. 2019r. Dobków

- 2 -7. 08.2019 Dobków

- 11 - 16. 10. 2019r. Dobków

Grupa Terapeutyczna pracy z ciałem Michaela Randolpha:

- 05 – 10.04.2019 Dobków

- 2 - 7. 08. 2019 Dobków 

 

Aktualności

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5