Ważnym obszarem pracy diagnostycznej w naszym Ośrodku jest analiza funkcjonowania poznawczego osób starszych, skrażących się na pogorszenie swojej sprawności umysłowej, a także opracowywanie programów stymulacji poznawczej i terapii neuropsychologicznej dla osób zagrożonych procesem otępiennym (głównie z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi) i fizjologicznym starzeniem się.

W naszej ofercie:

Badania przesiewowe w kierunku otępienia (podejrzenie choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, zwyrodnienia czołowo – skroniowego, otępienia naczyniopochodnego i innych chorób prowadzących do otępienia).

 

Badania neuropsychologiczne, obejmujące badania procesów poznawczych (uwagi, pamięci, mowy, myślenia, procesów kontrolnych, orientacji) i ocenę zmian w funkcjonowaniu poznawczym związanych z wiekiem, a także badania dysfunkcji w przebiegu procesów poznawczych i zakończone opinią psychologiczną, zawierającą opis profilu neuropsychologicznego otępienia. Badanie obejmuje także ocenę osłabienia aktywności poznawczej uwarunkowanej obniżeniem nastroju, depresją, problemami emocjonalnymi.

 

Wykłady z zakresu psychoedukacji i neuroedukacji, poświęcone problemom osób starszych:

- zmiany w sferze emocjonalnej związane z procesami starzenia się (osamotnienie, smutek, strata, zmiana, lęk),

- zmiany w funkcjonowaniu poznawczym związane z wiekiem,

- pamięć i jej zaburzenia,

- mowa i procesy językowe,

- sposoby radzenia sobie ze starością rodziców

- choroba Alzheimera i chorobie Parkinsona,

- mądrość i zasoby poznawcze

- mózg a umysł

 

Grupa „Dozwolone od lat 60” przygotowana dla osób starszych, które:

- doświadczają problemów z pamięcią,

- chcą nauczyć się czegoś o sobie

- są zaciekawione tym, co dzieje się w ich umyśle

- chcą się podzielić swoimi przeżyciami i opowiedzieć o sobie

- obawiają się przyszłości i wracają myślami do przeszłości

 

Psychoterapia indywidualna dla osób starszych

 

Psychologiczna diagnoza kliniczna natomiast jest zaplanowanym postępowaniem, które pozwala opisać i wyjaśnić naturę zachowań i właściwości psychicznych osoby (w każdym wieku) w kategoriach zdrowia i/lub zaburzenia psychicznego. Zebrane za pomocą naukowych metod psychologicznych informacje pozwalają na opis i wyjaśnienie mechanizmów powstawania i utrzymywania się ewentualnych zaburzeń funkcjonowania, wnioskowanie o ich dalszym przebiegu oraz wskazanie adekwatnych form pomocy lub leczenia. Proces diagnostyczny wymaga od trzech do pięciu spotkań. Pierwszy etap procesu diagnostycznego to zebranie danych dotyczących psychopatologii (czyli doświadczanych dolegliwości, problemów w emocjonalnym funkcjonowaniu, realnych trudności życiowych). Następnie psycholog przeprowadza wywiad dotyczący historii życia. Te wstępnie zebrane informacje służą postawieniu hipotez, których weryfikacja może wymagać zastosowania innych metod psychologicznych (np. testów, kwestionariuszy). Na podstawie zgromadzonych informacji psycholog sporządza pisemną diagnozę kliniczną. Zawiera ona opis aktualnego stanu badanego, wyjaśnia mechanizm powstania ewentualnych zaburzeń oraz wskazuje dalszy tryb postępowania (skierowanie do innego specjalisty w celu szczegółowej diagnostyki np neuropsychologicznej lub seksuologicznej, bądź proponuje odpowiednią formę pomocy psychologicznej).

 

 

Aktualności

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5