fbpx

      W naszym ośrodku prowadzimy psychologiczną diagnostykę kliniczną. Jest ona zaplanowanym postępowaniem, które pozwala opisać i wyjaśnić naturę zachowań i właściwości psychicznych osoby (w każdym wieku) w kategoriach zdrowia i/lub zaburzenia psychicznego.

Zebrane za pomocą naukowych metod psychologicznych informacje pozwalają na opis i wyjaśnienie mechanizmów powstawania i utrzymywania się ewentualnych zaburzeń funkcjonowania, wnioskowanie o ich dalszym przebiegu oraz wskazanie adekwatnych form pomocy lub leczenia.

Proces diagnostyczny wymaga od trzech do pięciu spotkań. Pierwszy etap procesu diagnostycznego to zebranie danych dotyczących psychopatologii (czyli doświadczanych dolegliwości, problemów w emocjonalnym funkcjonowaniu, realnych trudności życiowych). Następnie psycholog przeprowadza wywiad dotyczący historii życia. Te wstępnie zebrane informacje służą postawieniu hipotez, których weryfikacja może wymagać zastosowania innych metod psychologicznych (np. testów, kwestionariuszy).

Na podstawie zgromadzonych informacji psycholog sporządza pisemną diagnozę kliniczną. Zawiera ona opis aktualnego stanu badanego, wyjaśnia mechanizm powstania ewentualnych zaburzeń oraz wskazuje dalszy tryb postępowania (skierowanie do innego specjalisty w celu szczegółowej diagnostyki np neuropsychologicznej lub seksuologicznej, bądź proponuje odpowiednią formę pomocy psychologicznej).

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5